Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայք

Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքը, ըստ հանրահայտ Ռութգերսի համալսարանի հանրային հարաբերությունների և վարչարարության դպրոցի էլեկտրոնային կառավարման ինստիտուտի, աշխարհի մունիցիպալ էլեկտրոնային կառավարման կայքերի լավագույն 10-նյակում է:

 

Կայքում առկա են.

  • Նորություններ
  • Առցանց դիմումների ընդունում
  • Նիստերի առցանց հեռարձակում
  • Պետական վճարների առցանց հարցումներ
  • Հաշվետվություններ
  • Երևան քաղաքապետարանի վարչությունների և դրանց գործունեության մասին տեղեկատվություն
  • Զարգացման ծրագրեր
  • Իրավական ակտեր
  • Ավագանու որոշումներ
  • Այլ բաժիններ:

Նախագծի մասնակիցներ