Ողջույն!

"Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն" ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2000 թ.-ին:

Ընկերությունը մշակում, ներդնում և սպասարկում է կառավարման և տեղեկատվական համակարգեր մունիցիպալ ոլորտում:

Մենք հանդիսանում ենք Երևանի քաղաքապետարանի ՏՏ ոլորտի հիմնական խորհրդատուն, թվայնացման քաղաքականության մշակողն ու նախագծերի իրականացման պատասխանատուն:

Ընկերությունը ներգրավված է «Երևան խելացի քաղաք» ռազմավարության մշակման և իրականացման հանձնաժողովում:

Երևանի քաղաքապետարանի համար ԵՔԿՏԿ-ի գործունեության հիմնական ուղղություններն են.

առկա ժամանակակից լուծումներ պահանջող խնդիրների դուրսբերումը և դրանց կարգավորման համար նախագծերի պատրաստումը;

ՏՏ ոլորտի զարգացման ուղիների մշակումը և խորհրդատվությունը;

Երևանի քաղաքապետարանի ներքին գործունեության ավտոմատացման, կառավարման և տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգերի մշակումը և ներդնումը;

ցանցերի նախագծումը և կառուցումը;

միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը և նորարարական լուծումների առաջարկումը;

այլ:

Մեր թիմը


Պատմություն

Շրջիկ առևտրի կետերի ամրագրման համակարգ

Կետերի առցանց ամրագրում

Թույլտվության երկարացում

Առցանց վճարում

Շրջիկ առևտրի իրականացման վայրերի ամրագրման համակարգ

Երևան քաղաքում շրջիկ առևտրի իրականացման վայրերի ամրագրման և կառավարման համակարգ

ԶԼՄ հարցումների կառավարման և վերահսկման ներքին համակարգ

ԶԼՄ հարցումների կառավարման և վերահսկման ներքին համակարգ

Ավագանու նիստերի քվեարկության համակարգ

Ավագանու նիստերի քվեարկության համակարգով ավագանու անդամները գրանցվում են, քվեարկում ու հերթագրվում հարցերի և ելույթների համար: 

Երևանի Ակտիվ քաղաքացի հարթակ

Activecitizen.am-ը հարթակ է, որտեղ քաղաքացիները կարող են ներկայացնել իրենց գաղափարները և ծրագրերը, որոնք իրականացվելու են Երևանում:

«Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային կառավարման համակարգ

  • Երևանի քաղաքապետարանի մանկապարտեզներ
  • Հետևեք Ձեր երեխայի հերթին առցանց

Զբոսաշրջային տեղեկատվական աջակցության և քաղաքացիների սպասարկման կետեր Երևանում

Նախագծի նպատակն է աջակցել մեր համաքաղաքացիներին և քաղաքի հյուրերին՝ տրամադրելով տեղեկատվություն քաղաքում հեշտ կողմնորոշվելու համար:

«QR կոդերի» նախագիծ

Երևան քաղաքի հուշարձանների շտեմարան՝ qr code-երի ընթերցմամբ:

«Երաժշտական e-school» ԷԿՀ

Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների էլեկտրոնային կառավարման համակարգ

Երեւանի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների հանրային քննարկումների հարթակ

Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների հանրային փոխգործակցության հարթակը ստեղծվել է բարեփոխումների գործընթացի մասին իրազեկվածությունն ու քաղաքացիական մասնակցությունն ապահովելու նպատակով։

«Բարեկարգված բակեր» ԷԿՀ

Երևան քաղաքի բարեկարգված բակերի շտեմարան և վերահսկողության համակարգ:

Պպայմանագրերի հաշվառման էլ. համակարգ

Երևանի քաղաքապետարանի և 12 վարչական շրջանների պայմանագրերի հաշվառման էլ. համակարգ:

Էլեկտրոնային հեռախոսագիրք

Էլեկտրոնային հեռախոսագիրք անձնակազմի ներքին օգտագործման համար

Անձնակազմի կառավարման էլեկտրոնային համակարգ

Երևանի քաղաքապետարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման էլեկտրոնային համակարգ

Տեսնել բոլոր նախագծերը