«Բարեկարգված բակեր» ԷԿՀ

Երևան քաղաքի բարեկարգված բակերի շտեմարան և վերահսկողության համակարգ, որի միջոցով 12 վարչական շրջանները ներկայացնում եմ մայրաքաղաքի բակային տարածքներում իրականացված բարեփոխումները և առկա խնդիրները, քննարկում են խնդիրները և իրականացնում են այլ գործառույթներ:

 

Օգտվողներ

  • Քաղաքապետի խորհրդական
  • 12 վարչական շրջաններ

 

Հիմնական հատկություններ

  • Երևան քաղաքի բակային տարածքներում գտնվող համայնքային գույքի հաշվառման և վերահսկման շտեմարան
  • Լուսանկարների ներբեռնման մոդուլ
  • Հանձնարարականների տրման մոդուլ
  • Հաշվետվությունների մոդուլ
  • Գործընթացների վերահսկման մոդուլ
  • Ծանուցումների և հաղորդագրությունների համակարգ

 

Զարգացումներ

  • Ֆունկցիոնալ համալրումներ

Նախագծի մասնակիցներ