Պայմանագրերի հաշվառման էլ. համակարգ

Երևանի քաղաքապետարանի և 12 վարչական շրջանների պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային համակարգ:

Նախագծի մասնակիցներ