«Երաժշտական e-school» ԷԿՀ

Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների էլեկտրոնային կառավարման համակարգ

 

 Օգտվողներ

 • 27 դպրոցներ
 • 12 վարչական շրջաններ
 • 3 վարչություններ
 • Բնակիչներ

 

Հիմնական հատկություններ

 • Դպրոցների միասնական շտեմարան
 • Հաճախող երեխաների էլեկտրոնային գրանցամատյան
 • Ավարտած սաների տվյալների պահոց
 • Վճարների և արտոնությունների հաշվարկման մոդուլ
 • Անբարեխիղճ վճարողների հայտնաբերում
 • Հաշվետվությունների և վերլուծությունների մոդուլ
 • Մշակույթի վարչության կողմից Երաժշտական և արվեստի դպրոցների գործառույթների էլեկտրոնային վերահսկում

 

 Զարգացումներ

 • Առցանց վճարում կատարելու հնարավորություն՝ վճարային տերմինալների, բանկերի և այլ առցանց համակարգերի միջոցով:
 • Անձնակազմի դրույքաչափերի և դասաժամերի  հաշվարկման մոդուլ
 • Բնակչության ռեգիստրի շտեմարանի հետ ինտեգրում

Նախագծի մասնակիցներ