«Մանկապարտեզ» ԷԿՀ

Համակարգը ստեղծված է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների գործառույթները թափանցիկ և վերահսկելի դարձնելու նպատակով:
Համակարգի միջոցով իրականացվում է Երևան համայնքում գործող պետական մանկապարտեզներ հաճախել ցանկացող երեխաների հերթագրում, ընդունում, հետագայում ավարտում, հաշվետվությունների ստեղծում և այլ գործառույթներ:

 

Օգտվողներ

 • 160 Մանկապարտեզներ
 • 12 վարչական շրջաններ
 • 3 վարչություններ
 • Բնակիչներ

 

Հիմնական հատկություններ

 • Մանկապարտեզների միասնական շտեմարան
 • Հաճախող երեխաների էլեկտրոնային գրանցամատյան
 • Ավարտած սաների տվյալների պահոց
 • Հերթագրված երեխաների էլէկտրոնային գրանցամատյան
 • Հաշվետվությունների և վերլուծությունների մոդուլ
 • Արտոնությունների կառավարման մոդուլ
 • Ծանուցումների և հաղորդագրությունների մոդուլ
 • Գործառույթների վերահսկման մոդուլ

 

Զարգացումներ

 • Մանկապարտեզների հերթացուցակների և ծանրաբեռնվածության առցանց հասանելության մոդուլ
 • Առցանց հերթագրման մոդուլ
 • Անհրաժեշտ ինտեգրացիաներ՝
  • Բնակչության ռեգիստր
  • Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության շտեմարան

Նախագծի մասնակիցներ