ԴԱՀԿ ծառայության առընթեր փոխգործելիության համակարգ

Երևանի քաղաքապետարրանի, 12 վարչական շրջանների, ՀՀ Արդարադատության նախարարության, ԴԱՀԿ ծառայության և Փարքինգ Սիթի Սերվիս ընկերության էլեկտրոնային եղանակով փոխգործելիության ապահովման ծրագիր:

 

Օգտվողներ

 • Իրավաբանական վարչություն
 • 12 վարչական շրջաններ
 • ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայություն

 

Հիմնական հատկություններ

 • Վարչական տուգանքների, ավտոկայանատեղիների և աղբահանության պարտքերի, գույքի, հողի և փոխադրամիջոցի հարկների ԴԱՀԿ ենթակա տվալների շտեմարան
 • Երևանի քաղաքապետարանի և ԴԱՀԿ ծառայության միջև էլեկտրոնային փոխգործելիության հարթակ
 • Երևանի քաղաքապետարանի և Փարքինգ Սիթի Սերվիս ՓԲԸ-ի միջև էլեկտրոնային փոխգործելիության հարթակ
 • Հաշվետվությունների մոդուլ

 

Զարգացումներ

 • Ֆունկցիոնալ համալրումներ և ինտեգրացիաներ
  • Պետռեգիստր
  • Բնակչության ռեգիստր

Նախագծի մասնակիցներ