«Արտաքին գովազդի» ԷԿՀ

Երևան քաղաքում գավազդի տեղադրման էլեկտրոնային թույտվությունների համակարգը գործում է Երևանի քաղաքապետարանի և 12 վարչական շրջանների կողմից խոշոր և միջին կազմակերպությունների գովազդային ուրվանկարների տեղադրման դիմումների ընդունման, թույլտվությունների տրամադրման, ժամկետների վերահսկման, ֆինանսական հաշվետվությունների ստեղծման համար:

 

Օգտվողներ

 • 12 վարչական շրջաններ
 • Գովազդի վարչություն
 • Գովազդային ընկերություններ

 

Հիմնական հատկություններ

 • Արտաքին գովազդի կրիչների շտեմարան
 • Արտաքին գովազդային ուրվանկարների  շտեմարան
 • Արտաքին գովազդի թույլտվությունների  շտեմարան
 • Արտաքին գովազդի դիմորդների և դիմումների  շտեմարան
 • Թույլտվությունների էլեկտրոնային եղանակով տրամադրում
 • Թույլտվությունների առցանց հաստատում և մերժում
 • Հաշվետվությունների ավտոմատացված համակարգ
 • Տեղադրված գովազդների վճարումների վերահսկում
 • Անբարեխիղճ գովազդատումների հայտնաբերում

 

Զարգացումներ

 • Անհրաժեշտ ինտեգրացիաներ ՝
  • Կենտրոնական գանձապետարան
  • Պետռեգիստր
  • Բնակչության ռեգիստր
  • Վճարային տերմինալների օպերատորներ
  • Առցանց վճարում ընդունող օպերատորներ
  • Բանկեր
 • Առցանց գրանցում

Նախագծի մասնակիցներ