Քաղաքապետարանի գնումների կառավարման համակարգ

 

Օգտվողներ

  • Երևանի քաղաքապետարան
  • 12 վարչական շրջաններ
  • ԾԻԳ-եր

 

Հիմնական հատկություններ

  • Երևանի քաղաքապետարանի և նրա ստորաբաժանումների գնումներ գործընթացի կազմակերպման, վերահսկման և կառավարման համակարգ
  • Գնումների պլանի կազմում և հաստատում
  • Մրցույթների հրապարակման մոդուլ
  • Ծանուցումների մոդուլ
  • Հաշվետվությունների մոդուլ

 

Զարգացումներ

  • Զարգացումներ դեռևս չեն նախատեսվում

Նախագծի մասնակիցներ