Գործարկվեց mankapartez.yerevan.am կայքը

Երևանի քաղաքապետարանը «Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ-ի հետ համատեղ գործարկեց երեխաների՝ մանկապարտեզներ հերթագրման գործընթացը թափանցիկ ու քաղաքացիների համար առավել հասանելի դարձնող կայք՝ mankapartez.yerevan.am

Առցանց համակարգի շնորհիվ իրենց երեխաների հերթին սպասող ծնողները այսուհետ հնարավորություն ունեն անձամբ կհետևել հերթի ողջ ընթացքին:

Կայքում ներկայացված են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող բոլոր մանկապարտեզները՝ մանրամասն տեղեկատվություններով. առկա խմբատեսակները, տարիքային խմբերը, հերթագրված երեխաների քանակները: 

Իրենց երեխայի հերթը համակարգում ստուգելու համար, ծնողին անհրաժեշտ է նախ մուտք գործել համակարգ՝ նշելով

  • 1) մանկապարտեզը,
  • 2) երեխայի ծննդյան ամիս-ամսաթիվը,
  • 3) երեխայի անձը հաստատող փաստաթղթի սերիսն և համարը, որը ծնողը ներկայացրել է մանկապարտեզ գրանցելիս: Տվյալը անհրաժեշտ է լրացնել առանց բացատների և համարի նշանի:

Ծանոթություն բաժնում ներկայացված են երեխաների՝ ըստ տարիքային խմբերի համապատասխանելիության մանրամասները: Տարբերությունները ներկայացված են գույներով, որոնք չորսն են՝ կանաչը և կապույտը նշանակում են, որ երեխան համապատասխանում է իր տարիքային խմբին, կարմիրը՝ որ չի համապատասխանում, իսկ նարնջագույնը՝ որ երեխան արտահերթությամբ կարող է ընդունվել պարտեզ:

Արտահերթ ընդունվող երեխաների ցանկը սահմանվել է Երևանի քաղաքապետի 2011թ. համապատասխան որոշմամբ, որը ևս առկա է կայքում:  Քաղաքապետի տվյալ որոշումը տարածվում է ազատամարտիկ ծնող, զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի անդամ, ՀՀ ԶՈՒ-ում պարտադիր ժամկետային կամ պայմանագրային զինծառայող ծնողներ ունեցող, զոհված զինծառայողի, երկկողմանի ծնողազուրկ, սիրիահայ, բազմազավակ ընտանիքների երեխաների վրա և այլն: 

Կայքը գործարկելուց որոշ ժամանակ անց հանրությանը մատչելի կդառնա նաև առցանց հերթագրման հնարավորությունը, որն այժմ մշակման փուլում է: